top of page

title. El viatge/  The trip

date. 2015

city. Banyoles

production. Escenaris Especials

written and directed by Clàudia Cedó

8 HISTÒRIES CURTES GUANYADORES DEL PREMI COMPROMÍS GIRONA /

8 SHORT STORIES AWARD WINNERS OF THE GIRONA COMMITMENT PRIZE

En tren, en cotxe, en vaixell, sobre un elefant o dins una màquina del temps. Alguns intenten donar la volta al món, altres s’aventuren cap a les profunditats del mar o s’arrisquen a trobar el centre de la terra. Sense saber què busquen -si fugen d'alguna cosa que és rere seu o intenten atrapar el que tenen davant- els viatgers es llencen impulsivament a la carretera.

 

El viatge són vuit històries curtes escrites a partir d'improvisacions  amb els actors d'Escenaris Especials, persones en risc d'exclusió social. I que responen a tres tipus de viatges: 

- Viatges Fantàstics

- Viatges Romàntics

- Viatges Impossibles

By train, by car, by boat, on an elephant or on a machine of time. Some try to turn around the world, others vent themselves into the depths of the sea or risk finding the center of the earth. Without knowing what they are looking for - if they flee something that is behind him or they try to catch what they have before - travelers drive impulsively on the road.

 

 

The trip are eight short stories written from improvisations with the actors of Escenaris Especials, people at risk of social exclusion. And that respond to three types of trips:

 

- Fantastic Trips

- Romantic Trips

- Impossible Trips

bottom of page