top of page

title. La corda  /  The rope

date. 2016

city. Girona i Barcelona

production. TeDebat

Després de trucar dinou vegades seguides a la seva xicota, en Marc aconsegueix parlar amb ella. Vol saber on és, què està fent i perquè ha tardat tant a contestar. Està amb algú? L’ha mentit? Té a veure amb aquell noi que va conèixer dissabte passat? L’amic de la Marta? O amb el seu company de pràctiques? Vol saber-ho tot, perquè sempre ho sap tot, de la Marta. El que en Marc no sap és que a la Laura li agrada estar sola. Que prefereix anar al cinema sense ell. I que s’angoixa quan la truca dinou vegades seguides.

La corda és un text curt, de 25 minuts, escrit per ser representat a les aules. L'actor entra a la classe i comença a actuar, sense que els alumnes sàpiguin que és teatre. El que provoca? Un debat vivencial, un sacsejament de consciències i reflexions potents entre joves sobre la violència de gènere.

After calling nineteen times to his girlfriend, Marc manages to talk to her. He wants to know where he is, what he is doing and why it has taken so long to answer. Are you with somebody? He lied it Does it have to do with the boy he met last Saturday? The friend of Marta? Or with your partner of practices? He wants to know everything, because he always knows everything about Marta. What Marc does not know is that Laura likes to be alone. Who prefers to go to the movies without him. And he gets sick when he calls her nine times in a row.

 

The rope is a short text, 25 minutes, written to be represented in classrooms. The actor enters the class and begins to act, without the students knowing that it is theater. What causes it? An emotional debate, a shaking of consciences and powerful reflections among young people about gender violence.

TRAILER

"Una noi que va resultar ser un actor va arribar a classe i va fer una actuació sobre la violència de gènere. Hi va haver un moment en el qual em va irritar tant el personatge, que vaig allunyar la meva taula al màxim, encara que sabia que no era de veritat. El debat que vam fer després va ser molt interessant"

"La corda que va utilitzar simbolitzava, sota l’aparença de la confiança, el control que pot tenir un membre de la parella sobre l’altre.”

"Jo pensava que era un noi que arreglava els ordinadors. Després d’una estona va començar a parlar i em vaig adonar que era teatre. Això em va agradar!"

"A boy who turned out to be an actor came to class and performed an action on gender violence. There was a time when the character that irritated me so much that I pushed my table away, though I knew it was not true. The debate we made later was very interesting "

 

"The rope he used symbolized, under the appearance of confidence, the control that a partner can have on the other."

"I thought it was a boy who arranged the computers. After a while he started talking and I realized that it was theater. I liked that!"

ESPECTACLE PER AULES DE SECUNDÀRIA / THEATER PLAY FOR SECONDARY SCHOOLS

la opinió dels alumnes

the students opinion

bottom of page