top of page

title. Et planto  /  Transplant

date. 2015

city. Banyoles

company. El vol del pollastre

written and directed by Clàudia Cedó

La Júlia ha decidit que ja en té prou. El deixa. Les plantes inunden el pis i ella s'ofega entre les seves fulles. En Miquel és estàtic, avorrit, ocupat en classificar bonsais, incapaç d'entendre l'esperit lliure i camaleònic de la noia. La ruptura els submergirà a tots dos en un univers laberíntic de llocs comuns i de déjà vu's. Els intents desesperats del noi per fer tornar la Júlia desdibuixeran la seva personalitat, convertint-lo en allò que no és i fent-lo encapçalar una persecució hilarant enmig d'un mosaic sobre la pròpia identitat. Et Planto és un joc de nines russes, una comèdia esbocinada, una història d'amor en espiral que intenta sobreviure trasplantant els seus protagonistes les vegades que faci falta.

"Et planto" és una comèdia romàntica amb un llenguatge teatral que juga amb la forma, desdoblant el personatge masculí en 3 intèrprets.

L'obra es va estrenar el 2015 al Festival Temporada Alta.

Julia has decided she has had enough. She leaves him. The plants overtake her apartment and bury her alive in their foliage. Michael is static, boring, busy classifying bonsais, incapable of understanding the girl's free and chameleon-like spirit. The break-up sends them both into a labyrinthine universe of places shared and déjà vu's. The desperate attempts of the boy to make Julia come back to him will blur his personality and turn him into someone he is not, making him lead a hilarious chase through a mosaic of his own identity. “Transplant” is a game of Russian dolls, a sketchy comedy, a spirited love story that tries to survive by transplanting its characters as often as needed.

“Transplant” is a romantic comedy with a theatrical language that plays with the genre, unfolding the male character in 3 performers. The play premiered in 2015 at the Alta Temporada Festival.

TRAILER

bottom of page