top of page

title. L'home sense veu  /  The man without voice

date. 2016

city. Girona i Barcelona

production. Sala FlyHard, Temporada Alta i Històries de Boscos

written and directed by Clàudia Cedó

NOMINADA ALS PREMIS BUTACA MILLOR TEXT / NOMINATED BEST PLAY BUTACA AWARDS

La Cecília està a l’atur, té dos fills adolescents i un marit que viu escarxofat al sofà. En Tom Baxter és astronauta i viu aïllat, a la lluna, intentant enviar la seva veu a la Terra. Sense ningú que els comprengui del tot, la Cecília i en Tom van tirant, com anestesiats, esperant que succeeixi alguna cosa que els connecti amb l’entorn i doni sentit a tot plegat. Però el cap de setmana que Cecília decideix substituir la seva amiga a la feina, les seves vides faran un tomb.

 

L’home sense veu parla de la comunicació entre les persones, la soledat i la possibilitat de trobar un llenguatge comú, un traductor universal que ens serveixi per connectar amb els altres, encara que estiguin lluny.

què diu la crítica?

"Un senzill conte, emotiu, divertit i descaradament optimista que planteja estratègies per arribar a les persones amb un joc teatral ben interpretat en clau de comèdia que col·loca a l'espai escènic una cuina i una estació espacial"

- S. Fondevila TIME OUT 

"Una obra que ens parla de la gran xacra del segle XXI: la incomunicació entre les persones"

- Pep Vila RECOMANA

Cecilia is unemployed, has two teenage children and a husband who lives sprawl out on the couch. Tom Baxter is an astronaut and lives isolated on the moon, trying to send his voice to Earth. Without anyone who understands them completely, Cecilia and Tom are throwing, as anesthetized, waiting for something that connects them with the environment and make sense of everything. But the weekend Cecilia decides to replace her friend at work, their lives will take a shot.

 

The man without voice speaks of the communication between people, loneliness and the possibility of finding a common language, a universal translator that serves us to connect with others, even if they are far away.

what are the critics saying?

"A simple story, emotional, fun and shamelessly optimistic that poses strategies to reach people with a well-interpreted theatrical play in the key of comedy that places in the scenic space a kitchen and a space station"

- S. Fondevila TIME OUT 

"A work that tells us about the great scourge of the 21st century: incommunication among people."

- Pep Vila RECOMANA

TRAILER

bottom of page