top of page

title. Revolució  /  Revolution

date. 2016

city. Banyoles

production. Escenaris Especials

written and directed by Clàudia Cedó

So de sirena. Llum. Entren els treballadors de la fàbrica. Caminen cansats. Treballen mecànicament, fent els mateixos gestos els uns que els altres. L’espai escènic és ple de ferralla i pantalles on es projecten imatges de gent feliç. De sobte, un dels personatges grisos deixa de treballar i mira el públic. Alguna cosa ha canviat a la seva mirada. Alguna cosa que no serà fàcil d’aturar.

Revolució és un espectacle interpretat per un centenar d'actors en risc d'exclusió social que parla del dret a sentir-se diferent i el plaer d’atrevir-se a ser-ho. Inspirada en històries com Rebel·lió a la granja de George Orwell, o Fahrenheit 451 de François Truffaut, La Revolució és una faula sobre el valor de la diversitat, una empenta cap a ser un mateix sense complexos.

 

Els alumnes d’Escenaris Especials són persones amb una discapacitat, una malaltia mental, autisme o en procés de deshabituació d’una drogodependència. 

Mermaid sound. Light. The workers of the factory enter. They walk tired. They work mechanically, doing the same gestures as the others. The scenic space is full of scrap and screens where images of happy people are projected. Suddenly, one of the gray characters stops working and looks at the audience. Something has changed in his eyes. Something that will not be easy to stop.

 

El Revolution is a spectacle played by a hundred actors at risk of social exclusion that speaks of the right to feel different and the pleasure of dare to be. Inspired by stories such as Rebellion on George Orwell's farm, or Fahrenheit 451 by François Truffaut, La Revolución is a fable about the value of diversity, a drive towards being one without complexes.

 

The actors of Special Stages are people with a disability, a mental illness, autism or in the process of the decommissioning of a drug addiction.

Discurs del dictador del Partit X, projectat a l'escectacle.

Speech by the dictator of Party X, projected in the show.

bottom of page