top of page

title. El pou  /  The well

date. 2013

city. Banyoles

production. Escenaris Especials

written and directed by Clàudia Cedó

En Pau passeja amb el seu avi pel bosc quan, de sobte, troben un pou. L'avi començarà a explicar la història d'aquell pou màgic, on fa temps va succeïr-li l'experiència més emocionant de la seva vida: "Tot va començar el dia de la inauguració del pou de Vilaseca. Hi havia l'alcalde, les autoritats... Hi havia músics i una cantant d'òpera. Va ser una festa. A al nit... Quant tots dormien, vaig tornar al pou. I llavors... La vaig conéixer. Era una esperit del bosc. Tots em van prohibir tornar-la a veure... La mare, el pare, els veïns... Però feien tard. Ja me n'havia enamorat."

"El pou" explica la història d'una comunitat governada per la por que haurà d’aprendre a confiar en els que són diferents per fer realitat els seus desitjos. Una faula sobre la solidaritat i el respecte a la diferència.

 

El Pou es va estrenar protagonitzada per 70 persones en risc d’exclusió social, actors del projecte Escenaris Especials. 

Paul is walking with his grandfather in the woods when, suddenly, they find a well. The grandfather will begin to tell the story of that magic well, where the most exciting experience of his life happened a while ago: "Everything began on the day of the inauguration of the well in Vilaseca. There was the mayor, the authorities... There were musicians and an opera singer. It was a party. That night... when everyone was asleep, I went back to the well. And then... I met her. She was a spirit of the forest. They all banned me from seeing her again... My mother, my father, the neighbors... But they were too late. I had already fallen in love."

“The Well” tells the story of a community governed by fear that will have to learn to trust those who are different in order to realize their desires. A fable about solidarity and respect for difference.

“The Well” premiered starring 70 people at risk of social exclusion, actors from the project “Escenaris Especials” (Special Stages).

BACK STAGE

bottom of page