top of page

title. Els 10 últims dies de Norman Foster  /  The 10 last days of Norman Foster

date. 2012

city. Banyoles i Girona

production. Escenaris Especials

written and directed by Clàudia Cedó

Norman Foster no és feliç. Treballa massa, no té temps d’estar amb els seus i ha oblidat què és el que realment importa. Però quan el seu metge li anuncia que li queden només deu dies de vida, les coses començaran a canviar.

Els actors amb autisme de Fundació Mascasadevall van voler parlar del sentit de la vida en aquest fals biopic en què un famós arquitecte té una crisi existencial. 

Norman Foster is not happy. He works too hard, he has no time to be with his wife and children, and he has forgotten what really matters. But when his doctor announces him that he only has 10 days left to live, things will start to change.

 

The actors with autism of Masquesadevall Foundation wanted to talk about the meaning of life in this false biopic in which a famous architect has an existential crisis.

POCA VERGONYA  /  DOCUMENTARY FILM  

Durant la creació d'aquesta obra de teatre vam filmar un documental que reflecteix el procés de creació teatral dels actors amb autisme dins el projecte Escenaris Especials.  /  

 

During the creation of this theater project, we shot a documentary which reflects the creation process of the actors with autism, in the project Escenaris Especials.  

bottom of page