top of page

title. El rei bastard  /  The bastard king

date. 2017

city. Girona

production. Escenaris Especials

written and directed by Clàudia Cedó

Aquesta és la història d’un rei bastard. Un nen que va viure apartat de la comunitat. Una història de generositat i de cobdícia. Totes les històries es repeteixen, en realitat... Una i altra vegada. Així que tingueu els ulls ben oberts i les orelles ben despertes per memoritzar bé el camí i no ensopegar de nou amb les mateixes arrels. Sentireu la veu de monjos i ferrers, lladres i botxins. Veureu el semblant dels que són justos i els injustos s’ocultaran rere les ombres. Però mireu-los a tots. Deixeu-los parlar! No feu callar a ningú! Perquè el signe més gran de la bogeria és creure que un mateix no ho està, de boig. Sshh... Escolteu... Escolteu... La nostra història comença aquí, en un mercat...

El rei bastard és un espectacle de teatre al carrer, protagonitzat pels alumnes d'Escenaris Especials.

This is the story of a bastard king. A child who lived apart from the community. A history of generosity and greed. All stories are repeated, in fact ... Again and again. So have your eyes wide open and your ears wake up well to memorize the path well and not stumble again with the same roots. You will hear the voice of monks and blacksmiths, thieves and thugs. You will see the resemblance of those who are righteous and the unjust are hidden behind the shadows. But look at them all. Let them talk! Do not shut up anyone! Because the biggest sign of madness is to believe that one's own is not crazy. Sshh... Listen... Listen... Our story begins here, in a market...

 

The bastard king is a theater show on the street, starring the actors of Escenaris Especials.

bottom of page